De keurmerken van QBuild.

FSC®- en PEFC.

Om het milieubewustzijn nog verder te verankeren in onze werkwijze, gebruikt dochterbedrijf De Jong Bouw alleen hout dat FSC®- en PEFC-gecertificeerd is. Deze houtsoorten komen uit verantwoord beheerde bossen waar goede arbeidsomstandigheden gelden.


Groen gedaan.

Groen Gedaan is de paraplu voor diverse duurzaamheidslabels
(property, automotive en hospitality). Het keurmerk draagt bij aan de herkenbaarheid ende waardeperceptie van uw duurzaamheidsuitstraling bij opdrachtgevers, klanten,
contacten en consumenten.


VCA.VCA keurmerk

De veiligheid van ons personeel, maar ook die van bezoekers en externe
werknemers, heeft onze blijvende aandacht. Wij zijn daarom VCA**-gecertificeerd (Veiligheid Checklist Aannemers). Medewerkers hebben de juiste beschermingsmiddelen, het materiaal wordt tijdig gekeurd en uitvoerders houden altijd toezicht op een veilige werkomgeving.


Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.  SBB Keurmerk

De ontwikkeling van ons eigen personeel is erg belangrijk. We zijn daarom een erkend leerbedrijf en aangesloten bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Het opleiden van jonge medewerkers komt niet alleen ons eigen werk ten goede. Zo waarborgen we ook het aanbod van goede vaklieden in de toekomst.


Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid. SBIB keurmerk

Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid (SBIB ) ziet toe op de integriteit van bouwondernemingen en hun medewerkers. QBuild heeft ook een bedrijfscode ingevoerd volgens het SBIB-model. Hierin is vastgelegd wat als wenselijk en niet-wenselijk gedrag wordt beschouwd.


Bouwend Nederland. Bouwend Nederland keurmerk

Bouwend Nederland is met ongeveer 5.000 leden de grootste werkgeversorganisatie in de bouw. Deze organisatie behartigt de belangen van ondernemingen in de bouw- en infrasector. Bouwend Nederland werkt aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving.


BIM Basis ILS.BIM Basis ILS keurmerk

QBuild werkt volgens het BIM Basis ILS. Dat is een informatieleveringsspecificatie met als doel de integrale samenwerking met onze partners te vergroten.

 

Duurzaamheid staat voorop

Door nu tijd en energie in de verduurzaming van onze leefomgeving te steken, leggen we de fundering voor een gezondere wereld. Samen maken we de wereld stap voor stap een betere plek.